Wspólna Sprawa

Client

Fundacja Open Art Projects dla Narodowego Centrum Kultury

Role

producent wykonawczy projektu wspólna sprawa; projekt wykonawczy samolotu;